Продукти

Сол


ЗАБЕЛЕЖКА: Пакетираната екстра вакуумно изпарена сол по 1 кг. и 25 кг. е със запазена търговска марка "Бяника" собственост на фирмата
  • Техническа сол 25 кг.
  • Техническа сол БИГ БАГ
  • Нитритна сол 25 кг.

  • Морска сол 1 кг.
  • Морска сол 25 кг.
  • Готварска сол морска мляна / йодирана 1 кг.
  • Готварска сол морска мляна / йодирана 25 кг.